Praktijk info

Verloop van de behandeling

Bij een eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats om een beeld te krijgen van de klachten en van de medische achtergrond. Door middel van polsdiagnose, tongdiagnose en haradiagnose wordt vastgesteld hoe de toestand van de energie is in de meridianen.

Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld; voedings-en leefstijladviezen kunnen hier een onderdeel van uitmaken, ook is het mogelijk dat je oefeningen meekrijgt of een advies om supplementen of kruiden te slikken. Meestal vinden in het begin de behandelingen wekelijks plaats, daarna kan er een langere periode tussen zitten.

Na 4 behandelingen vind er een evaluatie plaats. Ik beoordeel dan of er voldoende verandering plaats heeft gevonden in het energiesysteem. U beoordeelt of er een afname is van de klachten. In overleg bespreken we de voortgang. Een Shiatsu behandeling vindt plaats op een futon, een dikke katoenen matras. Indien dit niet mogelijk is voor u, is een behandeling op een massagetafel ook mogelijk. Tijdens een behandeling kunt u uw kleding aanhouden.

Tips voor tijdens en na een behandeling:

  • Draag loszittende kleding, het liefst van soepel en niet te dik materiaal
  • Doe geen sieraden, horloges aan, of doe ze uit voor de behandeling.
  • Neem geen zware maaltijden voor of na de behandeling
  • Gebruik geen alcohol voor of na de behandeling.
  • Bij voorkeur na een behandeling rust nemen, geen zware lichamelijke of geestelijke inspanningen verrichten
  • Mobieltjes uitzetten
  • Wees op tijd voor de afspraak.
  • Bij verhindering graag afzeggen binnen 24 uur, bij later afzeggen worden kosten in rekening gebracht
  • Betaling vind plaats via bankoverschrijving. In de praktijk is geen pin-apparaat aanwezig.

In mijn relatie tot mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht-en tuchtregeling van de VBAG/ RBCZ ( vanuit de WKKGZ).De therapeut  is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat de therapeut een klachtenfunctionaris (Quasir) moet aanstellen en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie (Zorggeschil). Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Informatie kunt u ook vinden op: https://vbag.nl/consumenten/ klachten-en geschillen/

Behandelovereenkomst: als therapeut dien ik te voldoen aan de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Hiertoe werk ik met een behandelingsovereenkomst, deze kunt u in de kolom hiernaast vinden, deze graag bij uw eerste bezoek invullen. Vanuit deze wet heb ik de verplichting om een medisch dossier bij te houden. Het beheer van deze gegevens vindt plaats volgens de AVG.

 

Tijdens uw behandeling houd ik rekening met de Corona richtlijnen, zodat u zich veilig  voelt. De ruimte wordt geventileerd en na iedere klant gepoetst!  Het uitgebreide Corona protocol vind u elders op deze pagina.