Contact

VBAG  ( Beroepsvereniging: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve geneeswijze)

RBCZ  ( Koepel vereniging: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)